วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558


สมเป็นขัตติยนารีศรีชาติ
ทรงเป็นปราชญ์หน่อเนื้อเชื้อนเรศ
พสกนิกรเทิดพระเกียรติไว้เหนือเกศ
นานาประเทศ..สดุดีพระปรีชาชาญ


ด้วยพระอัจฉริยภาพเป็นปรากฏ
พระเกียรติยศพิไลแผ่ไพศาล
จึงประจักษ์..ทรงดํารงเป็นองค์ประธาน
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมฯ


ยังมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่ปวงราษฏร์
ในพระปรีชาสามารถอันเลิศลํ้า
สมราชวงศ์ทรงทศพิธราชธรรม
ทรงตรากตรําเพื่อชาติพัฒนา


ค้อมถวายบังคมคัลอัญชลี
สดุดีพระเจ้าหลานเธอ..มิ่งฟ้า
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
************************************************

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเจริญพระชันษา ๓๗ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและจิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อช
ุมชน (มูลนิธิ พศช.)

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558


วันพ่อแห่งชาติ

เฉลิมพระชนม์ พรรษา มหาฤกษ์
ตะวันเบิก ฟ้าสีทอง ส่องเวหน
โลกแซ่ซ้อง  บุญบารมี พระฯภูมิพล
เกริกสกล ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแดนไทย

..ธ ทรงธรรม ทศพิธ สถิตย์เลิศ
ทรงก่อเกิด พัฒนาชาติ ศาสน์ไสว
ทุกโครงการ  ดำริมา จากพระหทัย
ชาติก้าวไกล ไปทั่วหล้า สู่สากล

..ขออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา
เทพยดา ปกป้องภัย ให้ไกลพ้น
ทรงเสกสรรค์ หรรษา มหาชนม์
บรรดาลดล ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร
ร่วมกับ กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
จัดให้มีโครงการ “สืบวิถีอีสาน ปลูกต้นตาล หนุนงานหัตถกรรม” ประจำปี 2558
เพื่อรณรงค์ให้จังหวัดยโสธรเป็นเมืองต้นแบบการปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจสารพัดประโยชน์
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
โดยมี นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
ให้เกียรติปลูกต้นยางนาและต้นตาล เป็นที่ระลึก
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 

ทำไมต้องปลูกตาล?
คำถามที่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรสอบถามและสงสัย...
หากท่านเป็นคนอีสาน อายุอานามสักประมาณ 30 ปีขึ้นไป ท่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมุขตลกของศิลปินแห่งชาติชาวอีสาน"คุณพ่อนภดล ดวงพร" ที่มีบทโต้ตอบระหว่างนักแสดงด้วยกันในเรื่อง "ก่องข้าวน้อยแม่ฆ่าลูก" (เวอร์ชั่นมุมกลับของก่องข้าวน้อยฆ่าแม่) ถึงโครงการระยะยาว "ปลูกหมากตาลขาย" จนกลายเป็นวลีฮิตติดปากในสังคมคนอีสาน หากใครพูดถึง "การทำในสิ่งที่เห็นผลช้า ต้องรอนาน"


 
แต่วันนี้...ต้นตาลที่ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ตำรวจบ้าดีเดือดแห่งปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 
ได้ประจงหย่อนลงในอ้อมกอดของแผ่นดินที่เคยแห้งผาก (ในความรู้สึกของคนทั่วไป) 
เมื่อสัก 20-30 ปีก่อน ส่วนใหญ่ต่างก็กำลังให้ผลิตผลเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
อย่างชิ้นเป็นอัน เป็นกอบเป็นกำพอควร
ไม่ว่าจะเป็นงานในเชิงหัตถกรรมของใช้สอย ของประดับตกแต่ง 
หรืออาหารการกิน สร้างงานสร้างรายได้เข้าชุมชนทั้งใกล้-ไกลไม่น้อย 
ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องรอรับเงินสวัสดิการ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท" เพียงอย่างเดียว

หลายท่านหลายคนแปลงฝีมือ + ความตั้งใจ + เวลา และความประณีต ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเล็กๆ น้อยๆ ได้ 
ลูกหลานหลายคนพอมีตังค์ไปโรงเรียนในแต่ละวัน ก็เพราะต้นตาล

ตาลอ่อน ตาลสุก ขนมตาล ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ยากนักในชุมชน 
นี่ยังไม่นับรวมผลิตภัณฑ์หรือประโยชน์จากตาลอื่นๆ อีก 
อาทิ...น้ำตาลสด น้ำตาลเมา น้ำตาลปึก (หรือน้ำตาลปิ๊บ) ตับใบตาลมุงหลังคา รั้วก้านตาล 
 และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไม้ตาลในหลากหลายรูปแบบอีกต่างหาก


ก็เห็นจะจริงดั่งศิลปินแห่งชาติชาวอีสานท่านว่า.... 
"โครงการปลูกตาลขาย"นี้ น่าจะเป็นโครงการที่ให้ผล "ในระยะยาว" จริงๆ
เพราะต้นตาลแต่ละต้น น่าจะให้ผลิตผลอย่างน้อยก็ในระยะ 1 ชั่วอายุคนแน่นอน 
หรืออาจเป็น 100 ปีเลยก็ได้
และที่สำคัญ....ตาลเป็นต้นไม้ที่วัว-ควายไม่กล้าเบียดเบียนเหมือนต้นไม้ อื่นๆ 
ปลูกแล้วไม่ต้องให้ดูแลมากนัก จึงปลูกได้มากเท่าที่ใจอยากปลูก
(ตาลจะกลัวที่สุดก็เพียง"มนุษย์ผู้ทำลายและไฟจากมนุษย์"เท่านั้น)

ดังนั้น....วันนี้.... หมวดวิชัย จึงยังไม่ยอมหยุดปลูกตาล
   
 
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดยโสธร ทุกท่าน
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ...
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่บัญชี : 404-643125-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)
E-mail : psch.edcf@gmail.com
www.psch-edcf.org
www.facebook.com/มูลนิธิพศช.
โทร.089-488-8705

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ขอเชิญร่วมบริจาค
มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 
และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
จำนวน 200 คน


เนื่องในโอกาสกิจกรรม "ปลุก ปั่น ปลูก เพื่อแม่"

ปลุก- ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาสังคม 
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม

ปั่น- ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สัมผัสธรรมชาติเส้นทาง
ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
"น้ำตกห้วยจันทร์"

ปลูก- ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อแม่ของแผ่นดิน 
ร่วมกับคณะครู นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น


ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558


อาเศียรวาทราชสดุดีองค์ราชินี
       
งามองค์สิริกิตต์ ทุกทิศะชม พิสิฐสมพระภูมี
งามน้ำพระทัย ประดุจนที วิสุทธิ์เอื้อและอาทร
งามบุญ คุณา ทนุปถัมภ์ สฤษฎ์ค้ำ ทิฆัมพร
งามเลิศ เทิดเกียรติ กิตติบวร รัฐชนนีไทย


สานศิลป์วิจิตร ประดิษฐ์ถักทอ ธุระก่อผดุงไพร
สานขวัญ มิหวั่น ทุพภิกขภัย ก็ถอดถ่าย ธ.เกื้อกูล
สานวันเฉลิม พระชนมวาร รติสรรเจิดจำรูญ
สานสามัคคี สักกะระทูล กราบพระแม่ถวายชัย

ดลชาวสรรพสิทธิ์ พสกนิกร ประณตวอนพระศรีตรัย
ดลมิ่งพระแม่  กมลไทย สุขภาวะไพบูลย์
ดลเทพ ประทานจตุรชัย ภยพ่ายมลายสูญ
ดลบุญ ธ. เกื้อกรุณกูล สุขเกษมเสมอเทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน 
(มูลนิธิ พศช.)


ประพันธ์โดย เผชิญ โบตระกูล

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558


"ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ

แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง

พ่อจ๋า...ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ...เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า...เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม

ลูกเอ๋ย...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์

และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย

จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ

น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว

เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด...ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ" 

 พระราชนิพนธ์ "ตามรอยพ่อ"

************************************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)
************************************************