ติดต่อเรา


ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ...
เพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษาเด็ก,เยาวชนและ
ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
 
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
เลขที่บัญชี : 348-2-33051-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัตนาธิเบศร์
 
หมายเหตุ : หลังจากที่ท่านบริจาคเข้าบัญชี
กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯ
0-2903-1202
เพื่อออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองให้ท่านต่อไป  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.)
เลขที่ 68/83 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140

โทร.089-488-8705
(คุณบัวพิตย์ พิทยาทรานุวัฒ)
โทร.082-702-2068
(คุณพิมพ์ลดา ศรีวิพัฒน์)


E-mail : psch.edcf@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/มูลนิธิ พศช.

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น: