ภาพกิจกรรม

สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขุน(ขณะนี้ยุติกิจกรรมแล้ว) การเยี่ยมชมสถานีวิทยุชุมชน ของกลุ่มเยาวชนใน อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดูและศึกษาวิธีการจัดรายการของดีเจประจำสถานี และสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผู้รับฟังข่าวสารจากทางรายการสถานีวิทยุแบบสอง ทาง ฝึกการถ่ายทอดข่าวสารออกรายการทางวิทยุ ชมวิธีการผลิตสิ่งพิมพ์ จัดทำป้ายโฆษณาสินค้าและอื่นๆภาพกลุ่มเยาวชนกำลังให้ความสนใจในเทคนิคการออกอากาศ ของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองขุน
ซึ่งเป็นโครงการศึกษาเรียนรู้ของชุนชน โครงการหนึ่งของมูลนิธิ พัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน
ในปี พศ. 2552
กลุ่มเยาวชนใน อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังให้ความสนใจ แปลงพืชเกษตรสวนแก้วมังกร ในอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
กลุ่ม เยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนได้ออกค่ายเชื่อมความ สัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มเยาวชน นักเรียน ครู และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ในปี 2552


ไม่มีความคิดเห็น: