ภาพถ่ายกิจกรรม เยาวชน กองทุนการศึกษา ม.พศช. ในช่วง ปี 2545-2554


กิจกรรมเยาวชนกองุทนการศึกษา ปี พศ. 2545

เยาวชน คือ พลัง เธอคือความหวังของแผ่นดิน


 หวังเห็นเธอเติบโต ด้วยหัวใจแกร่ง แห่งความดี


 
สมาชิกหญิง-ชาย ช่วยกันคิด ช่วยกันนำเสนอ....สามัคคีคือพลัง


 ม.พศช. มอบทุนสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน ประจำปี พศ. 2546 โดยมีท่านนายอำเภอขุนหาญรับมอบ


ข้าราชการ และผู้นำชุมชนขุนหาญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนพัฒนา


 การประชุมผู้บริหารกองทุนการศึกษา
เพื่อเด็กและชุมชน ปี พศ.2546
  
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บริหารกองทุน


 บริหารได้ดีมาช่วยกันบอกกล่าว หากมีปัญหามาช่วยกันแก้ไข
 
 กิจกรรม เรียนรู้วรรณกรรมอีสาน ปี พศ. 2547


 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ร่วมกันกับมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) จัดกิจกรรมเยาวชน เรียนรู้วรรณกรรม
อิสาน วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2547

  

 
 กิจกรรมเยาวชนในกองุทนการศึกษาเพื่อเด็ก 
และชุมชนของมูลนิธิ พศช. ปี พศ. 2551

 นายสมาน ยอดยืน ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ โรงเรียนบ้านภูทอง 
ประธานในพิธีการเข้าค่ายสัมมนาในครั้งนี้

  
   
 
 
 ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนตลุยป่าในหน้าฝน ตั้งใจฟังคำแนะนำจากวิทยากร

 
กิจกรรมเยาวชน และกองทุนการศึกษา ปีพศ. 2552

 


   กิจกรรมเยาวชนของมูลนิธิ พศช. ปี พศ. 2554