กิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชน และผู้สนใจขนมจีนในพื้นที่ ต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมบริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2555


กิจกรรมอบรมกลุ่มเยาวชน และผู้สนใจขนมจีนในพื้นที่ ต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ณ ห้องประชุมบริษัท พ... ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด วันที่ 16 มิถุนายน 2555



คุณวัฒนา วงศ์วิริยะ ที่ปรึกษาบริษัท พ... กรุ๊ปจำกัด กล่าวตอนรับเข้ารับผู้เข้ารับการอบรม
แทนคุณ นรา โพธิ์สิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พ... ผลิตภัณฑ์ อาหารจำกัด









คุณพัฒนะ เรืองศิริ นายก อบต.ทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม




คุณวุฑฒี เย็นฤดี ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน และคุณคมกฤช แหวนมุก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้






                                            บรรยากาศของผู้เข้ารับการอบรม เข้มข้น และจริงจัง







                                               บรรยากาศแบบมีส่วนร่วมและเอร็ดอร่อย




บรรยยกาศ การออกไปดูงานการผลิตเส้นขนมจีน พศช.ที่โรงเส้น F/S สาขากันทรลักษณ์ สาขา 1 และสาขา 2


กิจกรรมและบรรยากาศออกเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและชุมชน (กองทุน พศช.) 20 โรงเรียน ร่วมกับ ร...วิชัย สุริยุทธ วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 เพื่อสำรวจการเตรียมปลูกต้นไม้ในโรงเรียนตามโครงการชุมชนโรงเรียนสีเขียว

















กิจกรรมฝึกการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่น่าสนใจของโรงเรียน บ้านโนนสะอาด.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมแปรรูปสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาในโรงเรียน โดยคุณครู วิไลภรณ์  ผุยพรม







ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากผลงานนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป.ศก.เขต 4



รับทำของชำร่วยในงานต่างๆจำหน่วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งส่งและปลีกสนใจผลงานของพวกหนู
ชิญชมผลงานหรือติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 084-1683898


                     ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
                                    ขอบพระคุณค่ะ/ครับ





กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาในโรงเรียน
โดย คุณครูวิไลภรณ์ ผุยพรม

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพรไทย


                                         -  การทำยาหม่องและน้ำมันไพลสด











                           -   การทำน้ำยาล้างจา