กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรี บ้านโนนสะอาด วันที่5-7 กันยายน 2555

กิจกรรมอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรี บ้านโนนสะอาด
วันที่5-7 กันยายน 2555 .โรงเรียนบ้าน โนนสะอาด อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดโดย
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนและโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 

 
พิธีเปิดอบรม ท่านพิจิตร ทานะ รองผู้อำนวยการ สปพ.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม


 
คุณวุฑฒี เย็นฤดี ผู้จัดการมูลนิธิฯมอบทุนสนับสนุนการจัดอบรมให้กับโรงเรียนบ้านโนนสะอาด
กับท่านพิจิตร ทานะ

กระบวนการอบรมสมูนไพรแปรรูป
การทำพิมเสนน้ำ


 
 
ผสมพิมเสม 1 ส่วน เมนทอล 2 ส่วน การบูร 1 ส่วน ลงในถ้วยแก้วแล้วคนให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวอาจผสมน้ำมันยูคาลิปตัสลงไปด้วยก็จะดี


 
เทใส่ภาชนะที่มีฝาปิด เขย่าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 1 คืน

 

จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วบรรจุใส่ขวดโดยอาจใช้ไซริ่งค์ฉีดยาดูดจากภาชนะลงใส่ขวดตามภาพ

 
การทำยาดมเปลือกส้มโอ 
หั่นเปลือกส้มโอ และเปลือกผิวมะกรูดเป็นชื้นใหญ่ๆ


 
หั่นซอยเปลือกส้มโอและเปลือกผิวมะกรูดเป็นชิ้นเล็กๆ


 
นำเปลือกส้มโอและเปลือกผิวมะกรูดที่หั่นซอยแล้ว เอามาตากแห้งด้วยแดดจัดๆประมาณ 2วัน


 
นำที่ตากแห้งแล้วให้รีบตำด้วยครกหินให้ละเอียดตามภาพ


 
นำเปลือกส้มโอ 4 ช้อน ผิวมะกรูด 2 ช้อน การพลู ½ ช้อน ยาหอม 1 ช้อน น้ำพิมเสน 1 ช้อน

อบเชยป่น 1/2ช้อนแล้วอบให้เข้ากัน จากนั้นค่อยๆนำน้ำมันหอมระเหยพิมเสนที่ปรุงแล้วผสมแล้วคนให้เข้ากันอย่าให้เป็นก้อน

 
ตัดผ้าขาวบางขนาด 2''x2'' แล้วนำที่คลุกเคล้าดีแล้วใส่ลงในห่อผ้าขาวบาง ห่อพันทั้งสีด้าน แล้วบรรจุลงในขวด ดังภาพ

การทำยาหม่องตะไคร้ใบพลู


 
1.)นำน้ำมันพืชเทใส่ในกระทะพอประมาณ ใส่ตะไคร์ลงไปเคี่ยวในน้ำมันหอมละเหยให้ออกมากับน้ำมัน แล้วเทลงในเครื่องกรองผ้าขาวบาง

2.)นำน้ำมันพืชเทใส่ในกระทะพอประมาณใส่ใบพลูทับกับหมากลงไปในกระทะเดียวพอให้น้ำมันหอมระเหยออกมากับน้ำมัน แล้วเทลงในเครื่องกรองผ้าขาวบาง
3.)ละลายวาสลีนและพาราฟินให้ละลาย
4.)เติมเมนทอล การบูร พิมเสน คนให้เข้ากัน
5.)เติมน้ำมันระกำ น้ำมันสาระแหน่ น้ำมันตะไคร้ น้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชย และน้ำมันพลู คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
6.)ตักใส่ขวดบรรจุทิ้งไว้ให้เย็น

สัดส่วนวัสดุ 1.)วาสลีน 50 กรัม 2.)พาราฟิน 25 กรัม 3.)เมนทอล 2.25 กรัม 4.)การบูร 50 กรัม
5.)พิมเสน 50 กรัม 6.)น้ำมันระกำ 5 กรัม 7.)น้ำมันสาระแหน่ 5 กรัม 8.)น้ำมันตะไคร้ 25 กรัม 
9.)น้ำมันกานพลู 5 หยด 10.)น้ำมันอบเชย 5 หยด 11.)น้ำมันพลู 5 หยด