งานฌาปนกิจศพนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)


1.) งานฌาปนกิจศพนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555
เวลา 15.00 น.
ณ เมรุวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
ถ.สุขุมวิท 101/1
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ