คำไว้อาลัยให้ นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม) จากผองเพื่อน
จากใจน้อง-หลาน- ญาติมิตรและผองเพื่อน

น้องหน่อย : “พี่จุ๋มมีบุญคุณกับน้องและหลาน ๆ มาก เป็นทั้งพี่และเพื่อนในยามสุขและยามทุกข์ เป็นที่ปรึกษา
 เป็นเพื่อคุย ให้คำแนะนำในทางธรรมะแก่ทุกคนในบ้าน ที่พี่จุ๋มไป แค่ร่างกาย แต่หัวใจอยู่กับพวกเราตลอดไป อาลัยรัก”

หลานแอร์ : “ถึงตัวเราจะไกลกัน แต่หัวใจเราอยู่ใกล้กันเสมอ รักป้าจุ๋มเสมอมา และตลอดไป..”

หลานโอ๊ต : “ป้าจุ๋มเป็นคนที่ห่วงคนรอบข้างเสมอ และมีน้ำใจกับทุกคน เป็นแบบอย่างในความกตัญญูต่อพ่อแม่ และ
มีธรรมะอยู่ในใจ ป้าจุ๋มเป็นเหมือนแม่คนที่สอง และเป็นแม่พระในใจหลานตลอดไป” 
 
พี่หลาบ : “...เราเติบโตมาด้วยกัน พี่จดจำทุกสิ่งทุกอย่างและประทับใจในตัวจุ๋ม จุ๋มเป็นคนดีจริง ๆ แม้วันที่พี่ไม่ได้
อยู่ใกล้จุ๋มก็เป็นห่วงพี่เสมอ จุ๋มเป็นผู้ให้มากมาย จุ๋มพาพี่ไปปฏิบัติธรรมที่วัด จุ๋มพาพี่ไปเที่ยวฮ่องกงเป็นครั้งแรก
ในชีวิต และยังช่วยเหลือพี่อีกหลายเรื่อง”
 
พี่ขาว : “ชีวิตจุ๋มมีแต่ให้ ช่วยคนตลอด”

พี่แต๋ว(มัทนา)-พี่สมชาย หอมลออ : “จุ๋ม น้องไปดีแล้ว ยังแต่พวกพี่ ไม่ช้าจะตามไป”

แม่ชีอู : “ชีวิตจุ๋มที่ใช้อย่างมีคุณค่าโดยตลอดมา เป็นแบบอย่างให้คนที่ยังอยู่ได้เตือนสติ ว่า เร่งทำแต่ความดีงาม
 เพื่อจะไม่เสียดายไม่เสียใจ เมื่อวันสุดท้ายมาถึง -- ระลึกถึงเสมอ”

พี่พรทิพย์ -อาจารย์โคทม : “พี่เจอกับจุ๋มแบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 2 วัน 2 คืนที่บ้านเขาใหญ่ด้วยกัน เราช่วยกัน
ทำอาหารกัน สนุกสนาน แล้ว 2 อาทิตย์ต่อมา ก็ได้รับทราบข่าวร้ายของจุ๋ม ตกใจมาก แต่ก็คิดว่าจุ๋มมีความสุขแล้ว 
โชคดีไปสบาย ขอให้จุ๋มไปอย่างมีความสุขในสัมปรายภพนะคะ”

สุ (สุชาดา)-เสนาะ อ่อนศรี : “จุ๋ม เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้แก่ครอบครัวและสังคมอย่างแท้จริง”

เล็ก (ระพิน เอี่ยมลาภะ) - Peter Quinn : “เล็กไม่นึกว่าการกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนี้(จากออสเตรเลีย)จะเป็น
โอกาสสุดท้ายที่ได้พบ พูดคุยกับจุ๋ม...เล็กชื่นชมในความเป็นกัลยาณมิตรของจุ๋ม ตั้งแต่เราพบกันที่กลุ่มบูรณะเมื่อราว 
.. 2517 ความช่วยเหลือที่ได้รับจากจุ๋ม ความเอื้ออารีย์ที่ไม่เคยบกพร่องของจุ๋ม อาจกล่าวได้ว่า เล็กสัมพันธ์
ทางความคิด และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกับจุ๋มมากกว่าเพื่อนคนอื่นในกลุ่มฯ ชื่นชมที่จุ๋มมีโอกาสได้
ดูแลทั้งพ่อและแม่ และผ่านความโอบอ้อมอารีย์มายังครอบครัวเอี่ยมลาภะของเรา...”

พนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ : “พี่จุ๋ม ผมรู้จักพี่ตั้งแต่วันแรก และวันสุดท้ายเจอกัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 55 ผมและเพื่อนๆ
 เรียกพี่มาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ผมและเพื่อนจะมีอายุมากกว่าด้วยซ้ำไป ด้วยเพราะพี่เป็นพี่เราทั้งทางความคิดและ
ความจริงใจ ไม่มีอื่นใดแอบแฝง -- หลับเถิดพี่ ภารกิจที่ผมเคยพูดกับพี่ ผมยังยืนยันจะทำต่อไป”

ประวัติ บุนนาค : “นับตั้งแต่ที่เราได้ร่วมงานทำหนังสือ พศช. ด้วยกัน แม้ว่าโอกาสที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
จะนานนานครั้ง แต่แต่ละครั้ง ผมได้เห็นและสัมผัสได้จากความตั้งใจจริงของคุณจุ๋มในการเตรียมประเด็นและ
เนื้อหาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางครั้งในประเด็นที่ผมได้เสนอไว้ คุณจุ๋มยังเก็บรายละเอียดและต่อยอด
ได้จนเกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างดียิ่ง”

วุฑฒี เย็นฤดี : “พี่จุ๋มจะมีมุมมองทางสังคมที่แจ่มชัดมาก สามารถถ่ายทอดทัศนะทางสังคมออกมาจากงานเขียน
และคำพูดได้ดี พี่จุ๋มพูดเสมอว่า การทำงานเพื่อสังคมเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตพี่” 
 
ดวง (ยุพิน ตรีกุล) : “พี่เขามีแต่ให้ แนะนำแต่สิ่งดี ๆ … เป็นทั้งเพื่อน พี่ที่เคารพ เปรียบเสมือนแม่อีกคนของดวง
 พี่จุ๋มให้ทุนดวงไปเรียนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่แจ่มจันทร์จนจบชั้นมัธยมปีที่สาม จึงทำให้ดวงได้ทำงาน ดี ๆ
 กับบริษัทต่างชาติ...”

สมพร ใช้บางยาง : “หา... จุ๋มที่สนุก ๆ นะหรือ เสียแล้ว!”

ศรี (อรุณศรี ศรีเมฆานนท์) : “จิตใจงดงามและอบอุ่น นี่แหละจุ๋ม... เพื่อนรักของฉัน” 
 
ฮั้ว (วัชรี สุวรรณนพ) : “จุ๋มไปเร็วเกินกว่าจะทำใจ จุ๋มชอบพูดว่าเราถูกฝึกให้คิด ไม่ผิดดอกที่จะคิดและฝัน
 จุ๋มไม่อยู่แล้ว ต่อไปเพื่อนจะฝันดัง ๆ ให้ใครฟังล่ะ?”