ทรงพระเจริญ วันพ่อแห่งชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน
ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตราบนานเท่านานตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)

(*************************)