บทอาเศียรวาทเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556

บทอาเศียรวาทเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556


ราวหยดฝนหลั่งฟ้ามาหยาดฝัน
ดุจน้ำทิพย์จากสวรรค์ชโลมศรี
น้ำพระทัยพระแม่ฟ้าสู่ธาตรี
ชุบชีวีฟื้นแล้งทั่วแหล่งไทย


แต่ละบาทละบาทที่ยาตรเยื้อง
พลันรองเรืองปรากฏความสดใส
คือวามแก้วรัตนาอ่าอำไพ
ดวงประทีปส่องไทยให้อำพน


สร้างโครงการ “ป่ารักษ์น้ำ” อันล้ำค่า
พัฒนาศิลปาชีพประสิทธิ์ผล
ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน
ธ สร้างคนสร้างไทยให้วัฒนา


ศุภฤกษ์เบิกฟ้าสิงหามาส
กราบเบื้องบาทเฉลิมขวัญชนม์พรรษา
กรองมาลัยหลากสีที่ชั้นฟ้า
เป็นบทอาเศียรวาทราชสดุดี


งามบารมีทวีผลดลพิพัฒน์
เจิดจำรัสราษฎร์แซ่ซ้องเฉลิมศรี
พระเกียรติเกริกก้องไกลในปถพี
น้อมฤดีขอพระองค์ ”ทรงพระเจริญ”


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการ จิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)