มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
ขอขอบคุณ...

บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
มอบเส้นขนมจีนคุณภาพ พศช.
จำนวน 1,000 กิโลกรัม

เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องผู้ห่างไกล ปีที่ 2
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2557