พืชมงคล

เกษตรกรต่อสู้               เลี้ยงชน
กินอิ่มทุกตัวตน              แผ่นด้าว
คือแรงแห่งผู้คน                      กลางทุ่ง นาเฮย
แปรเปลี่ยนแรงเป็นข้าว              อิ่มท้องอุ่นทรวง

ดวงใจยามเหนื่อยล้า    ถดถอย
กลางทุ่งไร้เมฆลอย        เปล่าฟ้า
ชาวนานั่งเหงาหงอย                    แหงนเบิ่ง ตามเอย
แสนอ่อนอกใจล้า                   รุ่มร้อนลามลน

ฝนหลวงร่วงหล่นฟ้า  สุขใจ
ดุจดั่งน้ำพระทัย          ชุ่มชื้น
บารมีแห่งทรงชัย                       องค์พ่อ หลวงเอย
ทุกแหล่งกลับพลิกฟื้น           ฉ่ำฟ้าชุ่มเย็น

พืชมงคลพ่อสร้าง       ศรัทธา
มวลหมู่ชาวประชา           แน่นแฟ้น
เป็นขวัญแห่งชาวนา              อบอุ่น ใจเอย
บุญพ่อแผ่ทั่วแคว้น                โอบอุ้มปวงชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า
โครงการศึกษาวิจัย “การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง "พันธุ์ข้าวดาบวิชัย๑" 
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ”
 
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
 
.......ขอขอบคุณบทกลอน   บพิตร........