งามพระบารมีศรีสวัสดิ์
งามพระจริวัตรพิพัฒน์ผล
งามพระกรุณาประชาชน
ดวงกมลดื่มด่ำล้ำรำพัน

เศรษฐกิจตกต่ำนำวิกฤต
กระทบกระเทือนชีวิตประชาสรรพ์
ทั้งตกงานอดอยากลำบากครัน
พระมิ่งขวัญก่อเกื้อเอื้ออาทร

พระราชทานอาหารมื้อกลางวัน
มื้อสำคัญผดุงสุขดับทุกข์ถอน
พระการุณย์อุ่นเกล้าเหล่านิกร
ถวายพระพรเทิดไว้ในกมล

พระกรณียกิจประสิทธิ์ประสาท
ประกาศพระกรุณามหากุศล
ชีวิตปลาแหวกว่ายในสายชล
พระดาลดลพันธุ์พงศ์คงยั่งยืน

ปลาหวีเกศสายพันธุ์นั้นสูญพันธุ์
คางเบือนอันงามตาน่าชมชื่น
หายากใกล้สูญพันธุ์นับวันคืน
โปรดให้ฟื้นฟูปลาค่าคงคืน

จึงปลาไทยดำรงทรงคุณค่า
คู่แหล่งหล้าอุดมสมประสงค์
สัมฤทธิ์ควรชื่นชมกรมประมง
งามพระราชจำนงดำรงไทย

พระวิริยอุตสาหะสละสุข
เพื่อดับทุกข์เทวษเขตไทยใต้
ถึงตรากตรำลำบากยากเพียงใด
พระกรุณาเสด็จไปไม่ระอา

ให้พี่น้องผองผ่าเราทุกคน
ซึ่งเกิดบนแผ่นดินไทยได้หรรษา
แผ่นดินนี้เป็นไทยเนิ่นนานมา
ความตรึกตราสำนึกบุญคุณแผ่นดิน

ทั้งยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ไม่ว่าศาสนาใดไทยทั้งสิ้น
สืบเชื้อสายหลายรุ่นบุญชีวิน
ได้ทำกินควรมั่นกตัญญู

ทั้งเหนือใต้ไทยสุขทุกภาคพื้น
พระกรุณาพลิกฟื้นคืนคงอยู่
ท้องทะเลป่าไม้ได้เชิดชู
ปวงชนรู้แกร่งกล้าก้าวหน้าไกล

ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูชูชีวิต
เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชาติสดใส
ยกระดับชีวิตและจิตใจ
พระกรุณาประชาไทยสุขใจกาย

พระเมตตากรุณาค่าชีวิต
ทรงอุทิศพระราชทรัพย์นับหลากหลาย
ขจัดทุกข์โศกศัลย์ภยันตราย
ทรงมุ่งหมายเยียวยาประชาชน

ทรงก่อตั้ง ศาลารวมใจ
น้ำพระทัยก่อเกิดประเสริฐผล
หมอชาวบ้านรักษาชีวาคน
พระมหากุศลผลบุญงาม

พระคุณเทพสถิตนมิตเลิศ
โลกทูนเทิดราชินีศรีสยาม
เป็นมิ่งขวัญสรรค์สุขทุกเขตคาม
น้อมประณามขอพระองค์ทรงสราญ

ทั้งดินแล้งระแหงรุกทุกนาไร่
อุทกภัยหลั่งล้นท้นสถาน
ทรงแก้ไขปวงชนพ้นภัยพาล
พระกรุณาพระราชทานน้ำดินดี

โครงการศรีเกษตรเขตภูสิงห์
พระเมตตาใหญ่ยิ่งคือสิ่งที่
เทิดทูนไว้เหนือเกลล้าประชาชี
ตราบชีวีภักดิ์พร้อมน้อมกมล

ดินเปรี้ยวจัดขัดขวางทางผลิต
ทุกชีวิตยากแค้นแสนขัดสน
เนินธัมมัง เขาค้อแดง แหล่งชุมชน
พระกรุณาดาลดลดินอุดม

หาดทรายใหญ่ในประจวบคีรีขันธ์
ขาดแคลนน้ำชีวันแสนขื่นขม
โปรส่งน้ำนำชนพ้นตรอมตรม
น้อมบังคมพระคุณเลิศชนเทิดทูน

หลากหลายเขตแดนดินถิ่นภาคใต้
ยังคงมีเภทภัยไม่สิ้นสูญ
พระราชทานธนาคารข้าวเกื้อกูล
พสกนิกรเพิ่มพูนความภักดี

***************************************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.) 
********************************************************

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (ผู้ประพันธ์)