ขอเชิญร่วมบริจาค
มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา 
และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน 
จำนวน 200 คน


เนื่องในโอกาสกิจกรรม "ปลุก ปั่น ปลูก เพื่อแม่"

ปลุก- ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาสังคม 
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม

ปั่น- ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สัมผัสธรรมชาติเส้นทาง
ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
"น้ำตกห้วยจันทร์"

ปลูก- ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อแม่ของแผ่นดิน 
ร่วมกับคณะครู นักเรียน และชุมชนในท้องถิ่น


ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ