เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร
ร่วมกับ กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
จัดให้มีโครงการ “สืบวิถีอีสาน ปลูกต้นตาล หนุนงานหัตถกรรม” ประจำปี 2558
เพื่อรณรงค์ให้จังหวัดยโสธรเป็นเมืองต้นแบบการปลูกต้นตาล พืชเศรษฐกิจสารพัดประโยชน์
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน
โดยมี นายจรรยา สุคนธ์คันธชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
ให้เกียรติปลูกต้นยางนาและต้นตาล เป็นที่ระลึก
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 

ทำไมต้องปลูกตาล?
คำถามที่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรสอบถามและสงสัย...
หากท่านเป็นคนอีสาน อายุอานามสักประมาณ 30 ปีขึ้นไป ท่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมุขตลกของศิลปินแห่งชาติชาวอีสาน"คุณพ่อนภดล ดวงพร" ที่มีบทโต้ตอบระหว่างนักแสดงด้วยกันในเรื่อง "ก่องข้าวน้อยแม่ฆ่าลูก" (เวอร์ชั่นมุมกลับของก่องข้าวน้อยฆ่าแม่) ถึงโครงการระยะยาว "ปลูกหมากตาลขาย" จนกลายเป็นวลีฮิตติดปากในสังคมคนอีสาน หากใครพูดถึง "การทำในสิ่งที่เห็นผลช้า ต้องรอนาน"


 
แต่วันนี้...ต้นตาลที่ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ตำรวจบ้าดีเดือดแห่งปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 
ได้ประจงหย่อนลงในอ้อมกอดของแผ่นดินที่เคยแห้งผาก (ในความรู้สึกของคนทั่วไป) 
เมื่อสัก 20-30 ปีก่อน ส่วนใหญ่ต่างก็กำลังให้ผลิตผลเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
อย่างชิ้นเป็นอัน เป็นกอบเป็นกำพอควร
ไม่ว่าจะเป็นงานในเชิงหัตถกรรมของใช้สอย ของประดับตกแต่ง 
หรืออาหารการกิน สร้างงานสร้างรายได้เข้าชุมชนทั้งใกล้-ไกลไม่น้อย 
ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องรอรับเงินสวัสดิการ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท" เพียงอย่างเดียว

หลายท่านหลายคนแปลงฝีมือ + ความตั้งใจ + เวลา และความประณีต ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนเล็กๆ น้อยๆ ได้ 
ลูกหลานหลายคนพอมีตังค์ไปโรงเรียนในแต่ละวัน ก็เพราะต้นตาล

ตาลอ่อน ตาลสุก ขนมตาล ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ยากนักในชุมชน 
นี่ยังไม่นับรวมผลิตภัณฑ์หรือประโยชน์จากตาลอื่นๆ อีก 
อาทิ...น้ำตาลสด น้ำตาลเมา น้ำตาลปึก (หรือน้ำตาลปิ๊บ) ตับใบตาลมุงหลังคา รั้วก้านตาล 
 และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไม้ตาลในหลากหลายรูปแบบอีกต่างหาก


ก็เห็นจะจริงดั่งศิลปินแห่งชาติชาวอีสานท่านว่า.... 
"โครงการปลูกตาลขาย"นี้ น่าจะเป็นโครงการที่ให้ผล "ในระยะยาว" จริงๆ
เพราะต้นตาลแต่ละต้น น่าจะให้ผลิตผลอย่างน้อยก็ในระยะ 1 ชั่วอายุคนแน่นอน 
หรืออาจเป็น 100 ปีเลยก็ได้
และที่สำคัญ....ตาลเป็นต้นไม้ที่วัว-ควายไม่กล้าเบียดเบียนเหมือนต้นไม้ อื่นๆ 
ปลูกแล้วไม่ต้องให้ดูแลมากนัก จึงปลูกได้มากเท่าที่ใจอยากปลูก
(ตาลจะกลัวที่สุดก็เพียง"มนุษย์ผู้ทำลายและไฟจากมนุษย์"เท่านั้น)

ดังนั้น....วันนี้.... หมวดวิชัย จึงยังไม่ยอมหยุดปลูกตาล
   
 
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดยโสธร ทุกท่าน
ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

ท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ...
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ
สามารถบริจาคผ่านธนาคาร ได้ที่...
ชื่อบัญชี : กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่บัญชี : 404-643125-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส ขุขันธ์ (ศรีสะเกษ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)
E-mail : psch.edcf@gmail.com
www.psch-edcf.org
www.facebook.com/มูลนิธิพศช.
โทร.089-488-8705