วันพ่อแห่งชาติ

เฉลิมพระชนม์ พรรษา มหาฤกษ์
ตะวันเบิก ฟ้าสีทอง ส่องเวหน
โลกแซ่ซ้อง  บุญบารมี พระฯภูมิพล
เกริกสกล ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแดนไทย

..ธ ทรงธรรม ทศพิธ สถิตย์เลิศ
ทรงก่อเกิด พัฒนาชาติ ศาสน์ไสว
ทุกโครงการ  ดำริมา จากพระหทัย
ชาติก้าวไกล ไปทั่วหล้า สู่สากล

..ขออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทิศา
เทพยดา ปกป้องภัย ให้ไกลพ้น
ทรงเสกสรรค์ หรรษา มหาชนม์
บรรดาลดล ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)