"พระบรมราชกุมารีศรีสยาม"
ทั่วเขตคามแซ่ซ้องสองเมษาฯ
พระเกียรติก้องเกริกไกรในโลกา
ทรงบุญญาสง่าองค์วงศ์จักรี

พสกนิกรพร้อมพรูน้อมบูชิต
พรพิสิทธิ์มอบองค์พระทรงศรีฯ
รุจิเรขเมลืองเรืองรุจี
คู่ธานี"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (มูลนิธิ พศช.)