โครงการโรงเรียนเรียนต้นแบบ กองทุนมูลนิธิ พศช.

23 ม.ค.62 นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิ พศช. ได้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ เพื่อหารือแลกเปลี่ยน โรงเรียนเครือข่ายกองทุนมูลนิธิ พศช. เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการโรงเรียนเรียนต้นแบบ กองทุนมูลนิธิ พศช. ต่อไป
ขอขอบคุณ ท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านป่าไม้ห้วยจันทร์ ให้การต้อนรับ