แม้ลมหายใจสุดท้ายแห่งชีวิต ชายชื่อ “เปรม ติณสูลานนท์”

       คำว่า “บุรุษผู้ยิ่งใหญ่” ยังคงปรากฏอยู่ในกาย ในเกียรติ ไม่เลือนหาย
 เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ท่านจากไปด้วยวัย 98 ปี หากนับจากนาทีนี้ต่อไป รัฐบุรุษผู้นี้ จะยังคงได้รับการกล่าวขานต่อไปไม่สิ้นสุด

ขอบคุณที่มา http://www.komchadluek.net/news/scoop/373207
                   http://www.pschgroup.com/index.php/th/