โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียน/หมู่บ้านที่ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  กองทุนทิวารุ้งแก้ว “เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม” ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิพศช.