เส้นขนมจีน พศช. เส้นสวย ร่วมกิจกรรม " โบกี้ปันสุข " ณ สถานีรถไฟ จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม CSR สร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน#มูลนิธิพศช.

มูลนิธิ พศช. โดยคุณนรา  โพธิ์สิงห์ ได้นำเส้นขนมจีน พศช. เส้นสวย ร่วมกิจกรรม " โบกี้ปันสุข " ณ สถานีรถไฟ จังหวัดศรีสะเกษ