โครงการปลุกป่าเพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

                  นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.)ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ โดยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ร่วมกับ กองทุนทิวา รุ้งแก้ว เพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และ ม.พศช. มีนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายธเนศ เครือรัตน์ อดีต สส.เขต1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษร่วมเป็นประธาน โดยมี นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะครู-ผู้ปกครอง และเหล่ากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ