มูลนิธิ พศช.ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษและอบจ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๓

         วันที่ ๙ สิงหาคม. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่หอประชุมทีปังกรณรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(มูลนิธิ พศช.) ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงทุกเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

        -รางวัลแม่ตัวอย่าง. ๔๘๕ รางวัล

        -รางวัลครอบครัวต้นแบบ. ครอบครัวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ๔ รางวัล

        -รางวัลชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนในการใช้พลัง”บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ๘ รางวัล และ

        -รางวัลชุมชนต้นแบบในการใช้พลัง”บวร”บ้าน/วัด/โรงเรียน

         ในการพัฒนา. ๒๐ รางวัล

        -รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกาศงดดื่มเหล้าตลอดชีวิต