พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอตามพิธีเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

         นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง  ผอ.มูลนิธิ พศช. ได้มอบขนมจีน พศช.เส้นสวย พร้อมน้ำยา ให้โรงครัววัดสำโรงเกียรติ เนื่องในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอตามพิธีเฉลิมฉลอง  238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษและเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน  รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ของอำเภอ  ณ วัดสำโรงเกียรติ   ต.บักดอง อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ