มูลนิธิ พศช. มอบรางวัล " คนดีศรีสะเกษ"

 26 ก.พ.64 นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิ พศช. มอบรางวัลในโครงการ" คนดีศรีสะเกษ"  เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ จากองค์กรหน่วยงานและสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 19 คนของจังหวัดศรีสะเกษ