สถาบันพศช. มอบขนมจีนพร้อมน้ำยา จำนวน 230 ชุด พร้อมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

                 2 มิ.ย.64 เวลา 11.00 น. นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิ พศช. นางสาวสุภาพร โล่เศรษฐกุล  กรรมการผู้จัดการ สำนักข้อมูลกลาง และนายธีระวัตร  ยอดเยี่ยม ผช.กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ  เป็นตัวแทนสถาบัน พศช. มอบขนมจีนพร้อมน้ำยา จำนวน 230 ชุด พร้อมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นางสาวสารภี  ปัญญาเพียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ รับมอบในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ