วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

                 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน
                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ทรงมีคุณูปการกับอาณาประชาราษฎร์คนไทยหาที่เปรียบมิได้ นับแต่ขึ้นทรงครองราชย์ ตลอดเวลายาวนานกว่า 70 ปี ทรงสร้างคุณประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติตลอดมามิเคยหยุด แม้ยามทรงพระประชวร กระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ