วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

               นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิ พศช. ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ศพท.) ณ สวนเกษตรผสมผสาน นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์  บ้านสมอ   ต.โพธิ์ชัย  อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายพรชัย  วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นประธานในพิธีเปิด  นายแว่น พรมคุณ เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ประธานคณะกรรมการดำเนินกงานและเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ