พิธีมอบถนนเส้นทางบ้านซำสะโหมง - บ้านชำเขียน ระยะทาง 3.300 กม

                เมื่อวันที่ 18 เม.ย.65 เวลา 15.00 น. พันเอกศักดิ์ชาย บุญสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบถนนเส้นทางบ้านซำสะโหมง - บ้านชำเขียน ระยะทาง 3.300 กม.และเส้นทางบ้านพอก - บ้านโนนสะอาด ระยะทาง 1.500 กม. ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พันเอกประสิทธิ์ เติมชาติ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53 กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับชุมชนประชาชนในพื้นที่  นายนภสินธุ์  ดกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยบัญชาการพัฒนาที่จัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ตำบลไพร เพื่อเป็นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ของประชาชน โดยการดำเนินการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53 จังหวัดศรีสะเกษ  นายบุญชอบ ติงสะ กำนันตำบลไพร   มีเจ้าหน้าที่ หน่วยงานองค์กร ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีรับมอบและเปิดถนนลาดยางเส้นทางดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยดีโดยมีนายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิ พศช. นายนราโพธิ์สิงห์ กรรมการบริษัท พศช.กรุ๊ป เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินงาน และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบเปิดถนนเส้นทางดังกล่าวในครั้งนี้