กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตามรอยบารมีหลวงปู่สรวง อาริยสงฆ์สองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์มิติวัฒนธรรม ไทย-กัมพูชา

                28 พ.ค.65  นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมศิลปินท้องถิ่นศรีสะเกษ/ประธานกองทุนศรีสะเกษโมเดล นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง  ผอ.มูลนิธิ พศช.  และชมรมศิลปินท้องถิ่นศรีสะเกษ ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตามรอยบารมีหลวงปู่สรวง อาริยสงฆ์สองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์มิติวัฒนธรรม ไทย-กัมพูชา  ภายใต้โครงการศูนย์ศรีสะเกษศึกษา ณ วัดบ้านขะยูง  ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ