วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนศรีสะเกษโมเดล พร้อมองค์กรเครือข่าย

               มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(ม.พศช.) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนศรีสะเกษโมเดลเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม  และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนศรีสะเกษโมดล พร้อมองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  โดย  นายทิวา รุ้งแก้ว  ประธานกองทุนศรีสะเกษโมเดล  เป็นประธานการประชุม  ณ สวนสุริยุทธ (ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ) อ.ปรางค์กู่จ.ศรีสะเกษ