R.I.P. ต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง

        มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุสะเทือนขวัญ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู