ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อหมวดวิชัย สุริยุทธเดินทางไปสู่สุคติภพที่งดงาม

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ร้อยตำรวจเอกวิชัย สุริยุทธ เจ้าของประโยคทอง "ผมจะปลูกต้นไม้จนกว่าผมจะตาย" ภายหลังที่ได้รักษาอาการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อหมวดวิชัย สุริยุทธเดินทางไปสู่สุคติภพที่งดงาม พ่อหมวดมิได้จากเราไปไหน พ่อเพียงแค่แปรงร่างกลับคืนสู่ดิน น้ำ ไฟ ลม เคียงคู่กับต้นไม้ทุกต้น ที่พ่อหมวดได้ปลูกร่วมกับพวกเราลูกหลานทุกคนฯ