มูลนิธิ พศช.กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

         วันที่ 8 มีนาคม 2567 มูลนิธิ wศช โดย นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566