วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557


ด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) 
 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งร่วมกันอย่างมีพลังสร้างสรรค์
 
ในการนี้เพื่อเป็นการต่อยอดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการ
“ผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบกองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ขยายบริการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง,บริการความรู้ ส่งเสริมอาชีพแก่บุคคลทั่วไป,จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพและจัดหางานสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น 

โดยมีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในวันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 09.39.  
ณ ที่ทำการกองทุนฯ บ้านนาทุ่งพัฒนา หมู่ 14  
.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
โดยได้รับเกียรติจาก...
นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ 
นางนงคราญ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.ำเภอขุขันธ์ 
กำนันวิเชียร อาจภักดี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอขุขันธ์ 
เป็นประธานอุปถัมภ์ 
 
ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ 
และเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าฯ ตามกำลังศรัทธา
พร้อมทั้งขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557


พระราชนิพนธ์ "ตามรอยพ่อ"

"ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ

แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง

พ่อจ๋า...ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ...เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า...เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม

ลูกเอ๋ย...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์

และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย

จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ

น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว

เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด...ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ"

*******************************************************

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าถวายพระพร
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ
เป็นมิ่งขวัญแห่งพระราชจักรีวงศ์ และปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า...
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (ม.พศช.)
กองทุนนายบุญเพ็ง คำเลิศ เพื่อพัฒนาอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ
กองทุน ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ