วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

คำไว้อาลัยให้ นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม) จากผองเพื่อน
จากใจน้อง-หลาน- ญาติมิตรและผองเพื่อน

น้องหน่อย : “พี่จุ๋มมีบุญคุณกับน้องและหลาน ๆ มาก เป็นทั้งพี่และเพื่อนในยามสุขและยามทุกข์ เป็นที่ปรึกษา
 เป็นเพื่อคุย ให้คำแนะนำในทางธรรมะแก่ทุกคนในบ้าน ที่พี่จุ๋มไป แค่ร่างกาย แต่หัวใจอยู่กับพวกเราตลอดไป อาลัยรัก”

หลานแอร์ : “ถึงตัวเราจะไกลกัน แต่หัวใจเราอยู่ใกล้กันเสมอ รักป้าจุ๋มเสมอมา และตลอดไป..”

หลานโอ๊ต : “ป้าจุ๋มเป็นคนที่ห่วงคนรอบข้างเสมอ และมีน้ำใจกับทุกคน เป็นแบบอย่างในความกตัญญูต่อพ่อแม่ และ
มีธรรมะอยู่ในใจ ป้าจุ๋มเป็นเหมือนแม่คนที่สอง และเป็นแม่พระในใจหลานตลอดไป” 
 
พี่หลาบ : “...เราเติบโตมาด้วยกัน พี่จดจำทุกสิ่งทุกอย่างและประทับใจในตัวจุ๋ม จุ๋มเป็นคนดีจริง ๆ แม้วันที่พี่ไม่ได้
อยู่ใกล้จุ๋มก็เป็นห่วงพี่เสมอ จุ๋มเป็นผู้ให้มากมาย จุ๋มพาพี่ไปปฏิบัติธรรมที่วัด จุ๋มพาพี่ไปเที่ยวฮ่องกงเป็นครั้งแรก
ในชีวิต และยังช่วยเหลือพี่อีกหลายเรื่อง”
 
พี่ขาว : “ชีวิตจุ๋มมีแต่ให้ ช่วยคนตลอด”

พี่แต๋ว(มัทนา)-พี่สมชาย หอมลออ : “จุ๋ม น้องไปดีแล้ว ยังแต่พวกพี่ ไม่ช้าจะตามไป”

แม่ชีอู : “ชีวิตจุ๋มที่ใช้อย่างมีคุณค่าโดยตลอดมา เป็นแบบอย่างให้คนที่ยังอยู่ได้เตือนสติ ว่า เร่งทำแต่ความดีงาม
 เพื่อจะไม่เสียดายไม่เสียใจ เมื่อวันสุดท้ายมาถึง -- ระลึกถึงเสมอ”

พี่พรทิพย์ -อาจารย์โคทม : “พี่เจอกับจุ๋มแบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 2 วัน 2 คืนที่บ้านเขาใหญ่ด้วยกัน เราช่วยกัน
ทำอาหารกัน สนุกสนาน แล้ว 2 อาทิตย์ต่อมา ก็ได้รับทราบข่าวร้ายของจุ๋ม ตกใจมาก แต่ก็คิดว่าจุ๋มมีความสุขแล้ว 
โชคดีไปสบาย ขอให้จุ๋มไปอย่างมีความสุขในสัมปรายภพนะคะ”

สุ (สุชาดา)-เสนาะ อ่อนศรี : “จุ๋ม เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้แก่ครอบครัวและสังคมอย่างแท้จริง”

เล็ก (ระพิน เอี่ยมลาภะ) - Peter Quinn : “เล็กไม่นึกว่าการกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งนี้(จากออสเตรเลีย)จะเป็น
โอกาสสุดท้ายที่ได้พบ พูดคุยกับจุ๋ม...เล็กชื่นชมในความเป็นกัลยาณมิตรของจุ๋ม ตั้งแต่เราพบกันที่กลุ่มบูรณะเมื่อราว 
.. 2517 ความช่วยเหลือที่ได้รับจากจุ๋ม ความเอื้ออารีย์ที่ไม่เคยบกพร่องของจุ๋ม อาจกล่าวได้ว่า เล็กสัมพันธ์
ทางความคิด และแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดกับจุ๋มมากกว่าเพื่อนคนอื่นในกลุ่มฯ ชื่นชมที่จุ๋มมีโอกาสได้
ดูแลทั้งพ่อและแม่ และผ่านความโอบอ้อมอารีย์มายังครอบครัวเอี่ยมลาภะของเรา...”

พนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ : “พี่จุ๋ม ผมรู้จักพี่ตั้งแต่วันแรก และวันสุดท้ายเจอกัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 55 ผมและเพื่อนๆ
 เรียกพี่มาโดยตลอด ทั้ง ๆ ที่ผมและเพื่อนจะมีอายุมากกว่าด้วยซ้ำไป ด้วยเพราะพี่เป็นพี่เราทั้งทางความคิดและ
ความจริงใจ ไม่มีอื่นใดแอบแฝง -- หลับเถิดพี่ ภารกิจที่ผมเคยพูดกับพี่ ผมยังยืนยันจะทำต่อไป”

ประวัติ บุนนาค : “นับตั้งแต่ที่เราได้ร่วมงานทำหนังสือ พศช. ด้วยกัน แม้ว่าโอกาสที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
จะนานนานครั้ง แต่แต่ละครั้ง ผมได้เห็นและสัมผัสได้จากความตั้งใจจริงของคุณจุ๋มในการเตรียมประเด็นและ
เนื้อหาได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางครั้งในประเด็นที่ผมได้เสนอไว้ คุณจุ๋มยังเก็บรายละเอียดและต่อยอด
ได้จนเกิดความเข้าใจร่วมกันอย่างดียิ่ง”

วุฑฒี เย็นฤดี : “พี่จุ๋มจะมีมุมมองทางสังคมที่แจ่มชัดมาก สามารถถ่ายทอดทัศนะทางสังคมออกมาจากงานเขียน
และคำพูดได้ดี พี่จุ๋มพูดเสมอว่า การทำงานเพื่อสังคมเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตพี่” 
 
ดวง (ยุพิน ตรีกุล) : “พี่เขามีแต่ให้ แนะนำแต่สิ่งดี ๆ … เป็นทั้งเพื่อน พี่ที่เคารพ เปรียบเสมือนแม่อีกคนของดวง
 พี่จุ๋มให้ทุนดวงไปเรียนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่แจ่มจันทร์จนจบชั้นมัธยมปีที่สาม จึงทำให้ดวงได้ทำงาน ดี ๆ
 กับบริษัทต่างชาติ...”

สมพร ใช้บางยาง : “หา... จุ๋มที่สนุก ๆ นะหรือ เสียแล้ว!”

ศรี (อรุณศรี ศรีเมฆานนท์) : “จิตใจงดงามและอบอุ่น นี่แหละจุ๋ม... เพื่อนรักของฉัน” 
 
ฮั้ว (วัชรี สุวรรณนพ) : “จุ๋มไปเร็วเกินกว่าจะทำใจ จุ๋มชอบพูดว่าเราถูกฝึกให้คิด ไม่ผิดดอกที่จะคิดและฝัน
 จุ๋มไม่อยู่แล้ว ต่อไปเพื่อนจะฝันดัง ๆ ให้ใครฟังล่ะ?”

ปณิธานนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)กับงาน พศช


ปณิธานของนางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)
กับงานของ พศช.

      คุณวราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าพี่จุ๋ม จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จึงนับว่าเป็นนักเขียนและนักการศึกษาที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของปรัชญาการศึกษาที่ว่า
 “การศึกษาที่แท้จริงนั้นต้องตอบสนองต่อการพัฒนาคน และระบบการศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม” พี่จุ๋มมักพูดอยู่เสมอว่าแนวคิดและปรัชญาของ พศช. นั้นตรงกับอุดมคติและแนวคิดของพี่จุ๋มมาก เนื่องจากแนวคิดปรัชญาของ พศช.นั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบการศึกษาที่นอกจากจะต้องมุ่งพัฒนาคนแล้วยังต้องเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาชุมชนด้วย
ด้วยเหตุนี้ พี่จุ๋มจึงได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.) ในเรื่องต่างๆ อาทิ งานเขียนและงานกิจกรรมทางสังคม มีบทบาทเป็นกรรมการและเลขานุการ และยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการถอดสรุปบทเรียนการทำงานขององค์กร และการติดตามประเมินผลการทำงานอีกด้วย  พี่จุ๋มเริ่มเข้ามาช่วยเหลืองานของ พศช. ตั้งแต่ปี พ..2530 และร่วมในการก่อตั้งมูลนิธิ พศช. ในปี พ..2545 เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างองค์กรให้เป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันพี่จุ๋มดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ

        คุณพนัส สวัสดิ์สกุลพงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เล่าให้ฟังว่าพี่จุ๋มให้ความสนใจในความเป็น พศช. เพราะเห็นว่ามีความแตกต่างจากองค์กรทั่วไป พี่จุ๋มเริ่มเข้ามาศึกษาความเป็นมาของ พศช. และให้ความสำคัญกับการถอดสรุปบทเรียนการทำงานของ พศช.มาโดยตลอด การถอดสรุปบทเรียนแต่ละครั้งของพี่จุ๋มมีผลต่อการพัฒนาแนวคิดของ พศช. ให้เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นงานเขียนที่เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพการทำงานของ พศช.ได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่พี่จุ๋มสนใจมากเป็นพิเศษนั่นก็คือ ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทางเลือกที่องค์กรภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาต่างๆ จะสามารถทำงานพัฒนาสังคมได้อย่างมั่นคงโดยมีฐานชุมชนที่ประกอบด้วยทุนทางสังคม เช่น องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรของท้องถิ่นนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดที่ทันยุคทันสมัย โดยเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและการพัฒนาที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค
     สิ่งเหล่านี้พี่จุ๋มพยายามศึกษาและถอดสรุปบทเรียนการทำงานของ พศช. ทั้งภาคธุรกิจและทางภาคสังคม ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่มีความสวยงามทางด้านภาษา เพื่อเป็นบทเรียนให้องค์กรภาคประชาสังคมได้ศึกษา
วันนี้พี่จุ๋มได้จากไป แต่ก็จากไปเพียงแค่ร่างกาย แต่แนวคิดและอุดมการณ์ของพี่จุ๋มยังอยู่กับพวกเราชาว พศช. ทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคม พวกเราจะขอสืบทอดปณิธาณที่จะมุ่งมั่นร่วมกันสร้างคน สร้างงาน และสร้างจิตสำนึกเพื่อสังคมของพี่จุ๋มที่มีแต่ความมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมตลอดไป

มูลนิธิพัฒนาการศึษาเพื่อชุมชน (.พศช.)3 กันยายน 2555

ประวัตินางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (พี่จุ๋ม)อาลัยรัก
จุ๋ม’
           นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล

                นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล (อัจฉรา อยู่พลี) หรือ ‘จุ๋ม’ ลูกสาวคนโตของพ่อเวก และ แม่บุญรอด อยู่พลี เกิดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2497 เติบโตในเรือนไม้ 2 ชั้นหลังกะทัดรัดกลางทุ่งกว้างบนที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ใกล้โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย) อย่างอบอุ่น พ่อเวกเป็นพนักงานการท่าเรือฯ จนเกษียณ ใช้ชีวิตอย่างสมถะ รอยยิ้มเยือกเย็นบนใบหน้าคมเข้มของพ่อและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติมิตรและคนรอบข้างดูจะถูกซึมซับอยู่ในตัวเด็กหญิงอัจฉราตั้งแต่รู้ความ ความอ่อนหวานนุ่มนวล ช่างปรนนิบัติของแม่ก็แฝงอยู่ในตัวจุ๋มไม่น้อย ‘พี่หลาบ’ ลูกของญาติที่พ่ออุปการะเป็นบุตรบุญธรรมและโตมาด้วยกันพูดถึงจุ๋มว่าเป็นเด็กเรียบร้อย ร่าเริง ข้าง‘พี่ขาว’ ลูกบุญธรรมอีกคนของบ้านนี้ก็บอกว่าจุ๋มเป็นเด็กอารมณ์ดี สนุกสนาน เป็นคนนิ่ม
จุ๋มมีน้องสาวคนเดียว คือ ‘หน่อย’ ชื่อจริงว่า วัชรี รัศมี มีหลานรักให้จุ๋มสองคน คือ ‘โอ๊ต’ (.. ชมพิชาณ์) กับ ‘แอร์’ (.. รวิวรรณ)
ทุ่งโล่งรอบบ้านคลองเตยมีคนจรมาเพิงมาพักกันมากขึ้นๆ จนกลายเป็นชุมชนสลัมสองข้างทางรถไฟ นานวันเริ่มมีน้ำครำเอ่อขึ้น จนต้องยกพื้นครัวที่อยู่ชั้นล่างของบ้านให้สูงขึ้น เสริมกันแทบทุกปีจนเพดานครัวเตี้ยลงๆ จึงไม่น่าแปลกที่จุ๋มฝันอยากไปอยู่บ้านนอก เพื่อนๆ หลายคนคงจำกันได้ จุ๋มมักปรารภว่าไม่ชอบอยู่ในกรุงเทพฯ ที่นับวันแออัด อึกทึก อากาศเจือไอเสียไม่ชวนให้หายใจเต็มปอด
จุ๋มเรียนที่โรงเรียนอรุณนิเวศน์ศึกษา ย่านคลองเตยใกล้บ้านตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบม.ปลาย พี่หลาบบอกว่าจุ๋มเรียนเก่ง ได้ที่ 1 ตลอด จุ๋มท้าวความหลังให้เพื่อนๆ ฟังว่า “ตอนจะสอบเอ็นทรานซ์ ยังไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไร เห็นอักษรฯ ไม่ต้องเรียนคณิตฯ ก็ตัดสินใจเลือก” ก็เลยได้เข้าไปเป็นชาวเทวาลัย (สาวอักษรฯ จุฬา) กับเขาด้วยคน!
กล่าวได้ว่า จุ๋มก็เป็น ‘คนเดือนตุลา’ เช่นเดียวกับเพื่อนนิสิตนักศึกษาอีกมากมายที่เติบโตในยุคแสวงหา มีจิตสำนึกทางการเมืองสูงและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องลงจากหอคอยงาช้างออกไปรับใช้ประชาชน ขณะเกิดเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา จุ๋มเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ปราจีนบุรี ยังไม่วายถูกข่มขู่คุกคาม จนต้องกลับเข้ากรุงเทพฯ เพื่อจะพบว่าเพื่อนๆ พี่ๆ หลายคนคนต้องลี้ภัยเข้าป่าเขาหรือออกนอกประเทศ
อย่างไรก็ดี จุ๋มยังกลับไปสอนหนังสืออีก คราวนี้ไปสอนที่โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อ. ชุมแสง จ. นครสวรรค์ และได้เพื่อนแท้ที่พัวพันกันตลอดช่วงชีวิตที่เหลือมาอีกหลายคน ก่อนจะลาจากอาชีพเรือจ้างเมื่อปี 2526
จุ๋มเป็นคนคงเส้นคงวากับทุกคนเสมอ แม้ในยามจะถึงปลายทางแห่งชีวิต จุ๋มก็เลือกที่จะไปเองโดยไม่ต้องเป็นภาระให้น้องสาวต้องว้าวุ่นใจเมื่อหมอเริ่มส่งสัญญานว่าหน่อยอาจจะต้องเซ็นยินยอมปล่อยให้พี่สาวไป
ในแง่การงาน จุ๋มชื่นชมคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เคยปรารภกับเพื่อนสนิทว่า อยากเป็นเลขาคุณไพบูลย์จัง จะได้ซึมซับแนวคิดในการทำงานจากผู้ใหญ่ที่จุ๋มชื่นชมท่านนี้ แล้วจุ๋มก็ได้ไปร่วมงานกับคุณไพบูลย์จริงๆ ที่มูลนิธิบูรณชนบทในฐานะนักวิจัยอาวุโส น้องๆ หลายคนที่นั่น เช่น ‘แอน’ และ ‘อรุโณทัย’ พูดถึงตัวตนจุ๋มที่นอกจากจะ “อ่อนนอกแข็งใน” แล้ว ยังเป็นนักปิดทองหลังพระอีกด้วย งานจุ๋มหลายงานที่ได้รับรางวัล อย่างน้อย 2 ชิ้น งานวิจัยจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในภาคใต้ก็เข้าตากรรมการอย่างคุณไพบูลย์ไม่น้อย และมีงานเรียบเรียงรายงานประเมินผลของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อย่างน้อย 1 ชิ้นที่ได้รับรางวัลซึ่งการันตีฝีมือด้านการติดตามประเมินผลที่หาตัวจับยากคนหนึ่ง จุ๋มยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชนที่เพื่อนกรรมการปลื้มมากทั้งในแง่ของงานและปฏิปทาข้างต้น
บ้านคลองเตยโดนเวณคืนราวปี 2521 พ่อก็มาปลูกบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้อยู่ย่านตลาดบางจาก กระทั่งถึงปี 2524 แม่ป่วยและเสียชีวิตไปในปี 2547 ต่อมาพ่อก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์และเสียชีวิตลงในปี 2550
เชื่อไหมว่า สมัยอยู่จุฬาฯ จุ๋มเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่มีความสุขและสนุกกับเพื่อนสุดๆ คนหนึ่ง? เชื่อไหมว่าจุ๋มเคยเป็นนางเอกละครทีวีคนแรก ๆ ของเจ้าแม่เจเอสแอล‘จำนรรค์ฯ’ สมัยเริ่มทำกับช่อง 5 ใหม่ ๆ เพื่อน ๆ จำได้ว่านางเอกชื่อบัวเรียว?
คงไม่มีใครเขียนประวัติตัวเองได้ดีกว่าเจ้าตัว ฉะนั้นจึงขอนำ CV หรือประวัติย่อฉบับล่าสุดที่ค้นพบ ซึ่งจุ๋มทำขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2551 มาไว้ข้างล่างนี้ แต่เท่าที่ทราบ ดูจะไม่ได้นำไปสมัครงานที่ไหน เพราะจุ๋มมุ่งมั่นศึกษาธรรมะจนได้ธรรมศึกษาโทจากวัดธรรมมงคล และกำลังจะสอบธรรมศึกษาเอกในเร็วๆ นี้ โดยตั้งใจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือครูทางธรรมแก่ญาติธรรมและเพื่อนร่วมโลก
ชีวิตในบั้นปลายจะมุ่งทางธรรม
น้องหน่อย หลานโอ๊ต หลานแอร์ ญาติ ๆ และผองเพื่อนขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตของจุ๋ม และขอให้จุ๋มไปสู่สัมปรายภพอย่างสุขสงบ เทอญ

***************************


 นางสาววราทิพย์ อยู่พลีวีรกุล(อัจฉรา อยู่พลี) เกิด 3 ตุลาคม 2497
การศึกษ อักษรศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517)
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การฑูตและการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
ประกาศนียบัตรด้านสตรีศึกษาเพื่อสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม Institute of Women’s Studies – St.Scholastica’s College ประเทศฟิลิปปินส์ (2534)

การฝึกอบรม/สัมมนา
                          23-29 สิงหาคม 2530 ศึกษาดูงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับ อพช.ไทย ที่ Sahabat Alam Malaysia (SAM) &
                          The Consumers Associations of Penang ประเทศมาเลเซีย

                          1-25 มิถุนายน 2531 สัมมนา “Reviewing Strategies for International Solidarityประเทศเกาหลี

                           มิถุนายน 2531-2532 ทุนแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนที่  
                           Asian Center for the progress of Peoples ฮ่องกง

                           ธันวาคม 2532 อบรมเชิงปฏิบัติการ “A Theatre Arts for Asian Migrant Workersโดย The Association 
                           of Concerned Filipinos ที่ฮ่องกง

                           กันยายน-พฤศจิกายน 2534 อบรม “Intercultural Course on Women and Societyโดย Institute of Women”s 
                           Studies St.Schollastica, ประเทศฟิลิปปินส์

                            2-4 กรกฎาคม 2537 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการ AIC เพื่อวางแผนพัฒนาองค์กร
                           โดยมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พัทยา

                            4-6 กุมภาพันธ์ 2538 อบรม TOT , มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันที่ปรึกษานาน
                            ชาติเพื่อการพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดชัยนาท

                             21-29 มิถุนายน 2539 ประชุม “XVI World Congressโดย Confederation of Free Trade Unions, กรุงบรัสเซล
                            ประเทศเบลเยียม

                            21-26 เมษายน 2539 ประชุม “Women’s Employment Assistanceโดย ILO/Japan Asian Regional Tripartite
                           Workshop, กรุงเทพฯ

                             7-13 สิงหาคม 2540 อบรม “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โดยศูนย์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
                            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ CEGA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี

                              29-2 กันยายน 2543 ประชุม “Industrial Relations and Globalizationโดย ICFTU-APRO/JIL กรุงมนิลา
                              ประเทศฟิลิปปินส์


                                การทำงาน นักวิจัยและพัฒนาอิสระ (2543-ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยโครงการฝ่ายเบลเยี่ยม โครงการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ BADC/BTC เบลเยี่ยม (2541-2543)

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล โครงการประสานความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนากลุ่มป่าห้วยขาแข้ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกับ DANCED เดนมาร์ก (2539-2541)

นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2536-2539)

ผู้อำนวยการ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาชนบท (2535)

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สภาองค์กรพัฒนาชุมชน (2533-2534)

นักวิจัย Asian Migrant Workers Centre, ฮ่องกง (2532)

Intern Fellow ที่ Asian Centre for the Progress of People ฮ่องกง (2531)

ผู้ประสานงานภาคเหนือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (2529-2531)

นักวิจัย โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526-2529)

อาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนและกรมสามัญศึกษา (2518-2526)

งานเขียน          16.     “บทสังเคราะห์การติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนปี 2546” 
    (ร่วมคณะศึกษาและบรรณาธิการ) เสนอสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, บริษัทร่วมทุนชนบท, พฤษภาคม 2548
                          15.    วิจัย “1 ทศวรรษแป้งขนมจีน พ... : บทเรียนของเอ็นจีโอที่อาจหาญทำธุรกิจให้เติบโตและมั่นคง” เสนอต่อพ... กรุ๊ป, มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน, มิถุนายน 2546

14. “การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนและฝึกอบรมอาชีพเพื่อต่อต้านรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กรวมถึงการลักพาตัว(ร่วมแปล และเรียบเรียงจากเอกสาร ILO,2002) เสนอต่อโครงการระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาแรงงานเด็ก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, กันยายน 2545

13. รายงาน “การประเมินผลโครงการประสานใจ (คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน)” (ช่วยเรียบเรียง) เสนอต่อมูลนิธิเอเซีย: สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์, มกราคม 2545

12. สตรีชนบทกับการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก : คู่มือฝึกอบรมและการดำเนินงานโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม” (ร่วมแปลและเรียบเรียงจากเอกสาร ILO,1997) เสนอต่อโครงการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม , มีนาคม 2543


11. “คู่มือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอุทัยธานี – โครงการประสานความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนากลุ่มป่าห้วยขาแข้ง(ร่วมคณะศึกษาและบรรณาธิการ) เสนอสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มกราคม 2541
10. วิจัย “กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนเมืองแบบครบวงจร” (ร่วมคณะวิจัย) เสนอต่อการเคหะแห่งชาติ,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มกราคม 2539
9. วิจัย “สถานภาพทางการเงินของประชาชนฐานรากและโครงการส่งเสริมขบวนการออมทรัพย์ชุมชน” (ร่วมคณะวิจัย) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , มูลนิธิบูรณะชนบทแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สิงหาคม 2538
8. “โครงการประสานความร่วมมืองานฝึกอบรมระดับภูมิภาคระยะที่ 1 : ความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการให้บริการงานฝึกอบรมด้านบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยและอินโดจีน(ร่วมคณะศึกษา) เสนอต่อ Asian Community Trust, กรกฎาคม 2537
7. วิจัย “การปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างและวิธีบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชนบท” (ร่วมคณะวิจัย) , เสนอต่อ คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนาคม 2537
6. นิศา บูรณากานต์ (นามปากกา) , วิถีคนกล้า : วิถีของความรุนแรงและความเหลื่อมล้ำทางเพศในวิจารณ์หนังทัศนะใหม่” , สำนักพิมพ์เจนเดอร์เพรส, 2535
5. วิจัยประเมินผล “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ (ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน” เสนอต่อ Community Aid Abroad ออสเตรเลีย, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาชนบท , สิงหาคม 2535
4. วิจัยประเมินผลงานบริหารจัดการ “TIDA Confilict and Resolutionเสนอต่อ NOVIB เนเธอร์แลนด์, สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาชนบท, มกราคม 2535
3. วิจัย “นโยบายและมาตรการของรัฐในการคุ้มครองผู้ช่วยแม่บ้านไทยในฮ่องกง” , คณะรัฐศาสตร์ (การฑูตและการระหว่างประเทศ)- สารนิพนธ์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534
2. วิจัยสำรวจ “สถานภาพและปัญหาแรงงานหญิงไทยในฮ่องกง” , Asian Migrant Workers Centre, ฮ่องกง 2532
1. “ทำเนียบกฎหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนในเอเซีย” เสนอต่อ The Asian Center for the Progress of Peoples , ฮ่องกง,กันยายน 2532

สมาชิกองค์กร         2545 - ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน (.พศช.)
2544 - 2547 กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักพัฒนา จำกัด
2538 รองประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนา จำกัด
                     2533- 2539 กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเพื่อนไทยในฮ่องกง
                     2533 - ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
2534 กรรมการก่อตั้ง ศูนย์แรงงานอพยพแห่งเอเชีย ฮ่องกง
2533 - 2534 กรรมการบริหาร โครงการเพื่อนแรงงานหญิงไทยในเอเชีย
2529 - ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2522 - 2523 ประธาน/รองประธาน คณะกรรมการท้องถิ่น จ. นครสวรรค์ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
2520 - 2521 รองประธาน/เลขานุการคณะกรรมการชมรมเพื่อเด็ก อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
2517.รองประธานกลุ่มเยาวชนพัฒนาสลัม กรุงเทพ
2516 สมาชิกโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ 82 .พึ่งมี 28 .สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260_______________________________________________________________________