บทความ

ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อหมวดวิชัย สุริยุทธเดินทางไปสู่สุคติภพที่งดงาม