บทความ

มูลนิธิพศช. มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ พศช. มอบรางวัล " คนดีศรีสะเกษ"