บทความ

สถาบันพศช. มอบขนมจีนพร้อมน้ำยา จำนวน 230 ชุด พร้อมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

มูลนิธิพศช. มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ พศช. มอบรางวัล " คนดีศรีสะเกษ"

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอตามพิธีเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2563

มูลนิธิ พศช.ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษและอบจ.ศรีสะเกษ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี ๒๕๖๓

โครงการปลุกป่าเพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เส้นขนมจีน พศช. เส้นสวย ร่วมกิจกรรม " โบกี้ปันสุข " ณ สถานีรถไฟ จังหวัดศรีสะเกษ

โปรดเกล้าฯ กำหนดวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ