บทความ

พิธีมอบถนนเส้นทางบ้านซำสะโหมง - บ้านชำเขียน ระยะทาง 3.300 กม

กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนโรงเรียนบ้านกราม

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) 12 สิงหาคม 2564

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันพศช. มอบขนมจีนพร้อมน้ำยา จำนวน 230 ชุด พร้อมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

มูลนิธิพศช. มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ พศช. มอบรางวัล " คนดีศรีสะเกษ"

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอตามพิธีเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2563