บทความ

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

วางแผนการดำเนินกิจกรรม ในการขับเคลื่อนงานของกองทุนศรีสะเกษโมเดล พร้อมองค์กรเครือข่าย

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตามรอยบารมีหลวงปู่สรวง อาริยสงฆ์สองแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์มิติวัฒนธรรม ไทย-กัมพูชา

พิธีมอบถนนเส้นทางบ้านซำสะโหมง - บ้านชำเขียน ระยะทาง 3.300 กม

กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชนโรงเรียนบ้านกราม

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) 12 สิงหาคม 2564

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันพศช. มอบขนมจีนพร้อมน้ำยา จำนวน 230 ชุด พร้อมอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19

มูลนิธิพศช. มอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน โรงเรียนบ้านตาเอก ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มูลนิธิ พศช. มอบรางวัล " คนดีศรีสะเกษ"